Foto: Jan-Truter CC

Bedrijven wereldwijd zijn zwaar geraakt door de crisis en spelen tegelijkertijd een cruciale rol in het zoveel mogelijk beperken van de negatieve gevolgen op de meest kwetsbare mensen in productieketens. Het MVO Platform vraagt voor het Schriftelijk Overleg IMVO op 27 mei 2020 aandacht voor onder meer de impact van de coronacrisis op mensen in wereldwijde productieketens, de nieuwe tussenmeting van het onderschrijven van de OESO-richtlijnen door bedrijven en het Nationaal Actieplan voor Mensenrechten en het Bedrijfsleven (NAP).

Foto: Jan-Truter CC