Komkommers en kinderarbeid: een klein verschil in toezicht

Als komkommers zijn besmet, verwachten we van de overheid informatie en de garantie dat in de winkel uitsluitend schone en veilige producten liggen.
Als in diezelfde winkel producten liggen die zijn ‘besmet’ met kinderarbeid, conflict en milieuschade in ontwikkelingslanden; wat verwachten we dan van de overheid?
Is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vrijwillige optie voor bedrijven, of heeft de overheid hierin een taak? Tijdens het debat ‘MVO: is de overheid nog nodig?’ op 14 juni zullen politici van regeringspartijen en oppositie met elkaar, en met het publiek, hierover debatteren.

Komkommers en kinderarbeid: een klein verschil in toezicht

Aan de orde zal komen de mogelijkheid om van bedrijven te eisen dat zij informatie geven over de herkomst van grondstoffen van hun producten. In de Verenigde Staten wordt binnenkort wetgeving van kracht die vereist voor een aantal grondstoffen van elektronica waarvan we weten dat de winning omgeven is met conflict en misstanden. Wil Nederland zich sterk maken voor vergelijkbare wetgeving?

De Nederlandse overheid steunt bedrijven die in ontwikkelingslanden opereren met miljarden aan garanties, kredietverzekeringen en andere regelingen. De Kamer heeft herhaaldelijk laten weten dat de voorwaarden die aan die bedrijven worden gesteld ten aanzien van hun gedrag in die landen aangescherpt moet worden. Maar er blijkt ook weinig controle te worden uitgeoefend op de naleving ervan.

Het debat staat onder leiding van Maarten Bouwhuis (presentator BNR nieuwsradio) en wordt ingeleid door een speech van John Morrison, directeur van de mondiale denktank, Institute for Human Rights and Business (www.institutehrb.org).