Kort verslag debat 'MVO: is de overheid nog nodig?'Foto: MVO Platform

In april 2011 stelde staatssecretaris Bleker: “maatschappelijk verantwoord ondernemen is vooral ondernemen”. Betekent dit dat de rol van de overheid is uitgespeeld? Bij het debat MVO: is de overheid nog nodig? op 14 juni, georganiseerd door het MVO Platform discussiëerden politici en publiek met elkaar over de rol van de overheid bij MVO.

Kort verslag debat 'MVO: is de overheid nog nodig?'Foto: MVO Platform

Tijdens dit goed bezochte debat werden Tweede Kamerleden van CDA, PvdA, ChristenUnie en SP geconfronteerd met het feit dat in de Verenigde Staten wetgeving (de ‘Dodd Frank Act’) is aangenomen die transparantie over de productieketen verplicht – zij het beperkt tot een viertal grondstoffen afkomstig uit Congo. Blijkbaar is Nederland op het gebied van ketentransparantie niet de voorloper die ze pretendeert te zijn. De Kamerleden lieten dit niet over hun kant gaan en zegden allen toe dat zij zich zouden inzetten om op Nederlands niveau, dan wel op Europees niveau ketentransparantie te agenderen.