Foto: Pixabay

De langverwachte evaluatie van het IMVO-convenantenbeleid door het KIT laat zien dat het beleid van de Nederlandse overheid om verantwoord ondernemen te bevorderen flink tekortschiet. Volgens het rapport dragen IMVO-convenanten bij aan bewustwording en beter beleid bij sommige deelnemende bedrijven, maar is het bereik van de convenanten zeer beperkt. Bovendien blijft de uitvoering van due diligence door bedrijven achter en hebben de convenanten nauwelijks geleid tot vermindering van schade aan mens, dier en milieu in productieketens. Net als de IOB beveelt het KIT het kabinet aan de invoering van MVO-wetgeving serieus te overwegen. Daarnaast pleit het MVO Platform voor een nieuw, verbeterd convenantenbeleid, dat voortbouwt op de sterke punten van de huidige convenanten.

Foto: Pixabay