Foto: KIT

Voor succesvolle convenanten of nieuw beleid voor sectorale samenwerking voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) is het noodzakelijk dat de overheid een sterke rol oppakt en de aanbevelingen van de KIT-evaluatie van het IMVO-convenantenbeleid nu ambitieus opvolgt. Dit betreft het bewaken van de kwaliteit, het faciliteren van processen en uitvoeren van convenanten en samenwerkingsinitiatieven. Ambitieus beleid is van groot belang om verantwoord ondernemen te bevorderen, nu en in de toekomst wanneer due diligence wetgeving wordt ingevoerd. Het MVO Platform doet acht concrete aanbevelingen:

Foto: KIT
 1. Hanteer de OESO-richtlijnen als basis
 2. Pak als overheid een leidende rol
  – Normstellende en kwaliteitsbewakende rol
  – Faciliterende rol
  – Uitvoerende rol
 3. Verbeter de monitoring, rapportage en transparantie
 4. Verbeter de toegang tot remedie voor slachtoffers
 5. Schep heldere verwachtingen over de rollen van verschillende partijen
 6. Verbeter de betrokkenheid van stakeholders uit productielanden
 7. Creëer een basis voor vertrouwen
 8. Zorg voor meer coherentie in beleid