MVO: is de overheid nog nodig?

In april 2011 stelde staatssecretaris Bleker: “maatschappelijk verantwoord ondernemen is vooral ondernemen”. Betekent dit dat de rol van de overheid is uitgespeeld? Welke visie hebben politici op de rol van de overheid bij MVO? Welke voorstellen hebben zij voor uitdagingen die er nog liggen, zoals rond ketenverantwoordelijkheid? Tijdens dit debat zullen politici van regeringspartijen en oppositie met elkaar, en met het publiek, in debat gaan over deze vragen.

MVO: is de overheid nog nodig?


Programma:

17.00 Inloop
17.30 Aanvang programma:
Inleidende spreker: John Morrison, Institute for Human Rights and Business
Debat met en tussen Tweede Kamerleden (met onder meer CDA, Ad Koppejan; PvdA, Pauline Smeets; D66, Kees Verhoeven; SP, Sharon Gesthuizen; ChristenUnie, Carola Schouten)
19.30 Borrel

Debatleider: Maarten Bouwhuis (presentator BNR nieuwsradio) Toegang: de toegang is gratis maar aanmelden is verplicht: [email protected]

Locatie: 7 AM, Buitenhof 47, Den Haag (www.7am.nl) 7 AM bevindt zich op enkele minuten lopen van de Tweede Kamer. Bereikbaar met tramlijn 10, 16 en 17 (halte Buitenhof) of 22 en 24 (halte Centrum). De entree van 7AM bevindt zich tussen de restaurants Vapiano en Chin Chin.

Over het debat:
Tien jaar geleden kwamen maatschappelijke organisaties met het manifest: “Profijt van Principes”. In het debat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ontbrak destijds de rol van de overheid. In de afgelopen tien jaar zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van overheidsbeleid voor MVO. Maar is dat voldoende? Ondanks dat hier veel bereikt is, blijven uit ontwikkelingslanden verhalen komen over schendingen waar Nederlandse bedrijven of bedrijven actief op de Nederlandse markt bij zijn betrokken. Er moet dus meer gebeuren, en het liefst zodanig dat maatschappelijke verantwoordelijkheid verder over de grenzen gaat reiken.
Tijdens dit debat vragen wij van politici welke rol de overheid daar anno 2011 in zou moeten nemen, en welke plannen zij hebben om MVO, en vooral ketenverantwoordelijkheid, steviger in beleid te verankeren.
Het debat is publiek toegankelijk maar richt zich voornamelijk op professioneel geïnteresseerden van maatschappelijke organisaties, vakbonden, overheid, bedrijfsleven, wetenschap en pers.

Over de spreker:
John Morrison is directeur van de mondiale denktank Institute for Human Rights and Business (www.institutehrb.org). Dit instituut doet onderzoek en deskundigheidsbevordering en werkt nauw samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden om te komen tot een gedegen mensenrechtenbeleid in het bedrijfsleven (human rights due diligence). Het instituut werkt momenteel aan een nadere uitwerking van de aanbevelingen van Ruggie rond de thema’s conflictgebieden, water, land en migratie. John Morrison werkte sinds 1996 zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten aan mensenrechten in relatie tot ondernemen. Hij was onder meer adviseur van overheden (Groot Brittannië, Zwitserland en Zweden), en werkte nauw samen met VN-organen zoals ILO en Global Compact.