Foto: Kanenori, Pixabay

Voor effectieve, impactvolle wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is het van groot belang dat deze regels gelden voor alle bedrijven, inclusief het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het naleven van de normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door middel van het toepassen van due diligence is voor mkb’ers niet moeilijker of makkelijker dan voor grote bedrijven, maar wel anders. Daarbij is het belangrijk dat de overheid mkb’ers op een goede manier ondersteunt en dat het toezicht op wetgeving zich richt op het bevorderen van het lerend vermogen van mkb-ondernemingen. Door het toepassen van due diligence dragen ook mkb’ers eraan bij dat misstanden in hun productieketens, zoals kinderarbeid, ontbossing en klimaatschade, niet meer voorkomen.

Foto: Kanenori, Pixabay