Nieuwe MVO visie Europese Commissie

Op 25 oktober presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe visie op MVO. Deze ‘mededeling’ laat zien dat de tijden veranderd zijn: voorheen was MVO voor de EU een vrijwillige keuze en verantwoordelijkheid voor bedrijven alleen.

Nieuwe MVO visie Europese Commissie

Op 25 oktober presenteerde de Europese Commissie haar nieuwe visie op MVO. Deze ‘mededeling” (communication on CSR) laat zien dat de tijden veranderd zijn: voorheen was MVO voor de EU een vrijwillige keuze en verantwoordelijkheid voor bedrijven alleen. Nu wordt duidelijk gesteld dat ook overheden een rol hebben: om ‘waar nodig’ ook het bedrijfsleven te reguleren. De EU benadrukt daarbij de noodzaak om de mensenrechten in ontwikkelingslanden te beschermen en schenkt veel aandacht aan de noodzaak om de VN principes voor bedrijfsleven en mensenrechten (ontwikkeld door Prof. Ruggie) te gaan implementeren.

Een van de concrete maatregelen die aangekondigd wordt, is EU brede regelgeving voor het MVO verslag. Verder is de mededeling weinig concreet. Toch schept dit verwachtingen dat de EU en de lidstaten actiever zullen worden om MVO te bevorderen en onverantwoord gedrag aan te pakken.