Foto: Abdulsamlam Haykal

Momenteel evalueert het KIT in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken het IMVO-convenantenbeleid. Om hieraan bij te dragen maakt het MVO Platform op basis van de ervaringen van leden en de beschikbare rapportages en evaluaties de balans op van vijf jaar convenantenbeleid.

Foto: Abdulsamlam Haykal

In dit document stelt het MVO Platform dat het IMVO-convenantenbeleid zijn doelstellingen niet behaalt. Alhoewel een deel van de bedrijven die deelnemen aan de convenanten stappen zet wat betreft bewustwording en kennis, wordt er over het algemeen te weinig actie ondernomen om risico’s op mensenrechtenschendingen en milieuschade in ketens aan te pakken.