Foto: Stop Kinderarbeid

Stem voor aanvullende maatregelen om misstanden in productieketens aan te pakken.

Deze week pleitte Arjen Lubach voor Europese wetgeving om misstanden in de kledingsector aan te pakken. In Nederland ligt er al een Wetsvoorstel klaar om één van de meest schrijnende misstanden aan te pakken: de Wet zorgplicht kinderarbeid.

Foto: Stop Kinderarbeid
Deze week was er veel aandacht voor de Turkse textielarbeiders die briefjes in kleding van Zara hadden bevestigd, omdat zij niet betaald waren voor hun werk. Onder andere Arjen Lubach bracht de misstanden in de kledingindustrie, waaronder kinderarbeid, onder de aandacht en stelde de vraag: “Door wie worden mijn kleren eigenlijk gemaakt?”. De consument weet nog steeds niet wat het antwoord is en bedrijven willen het niet weten, aldus Lubach. En wat doet de politiek? Lubach pleitte voor Europese wetgeving.
In Nederland ligt er al een Wetsvoorstel klaar om de misstanden rondom kinderarbeid in alle sectoren aan te pakken. Op 19 december debatteert de Eerste Kamer over deze wet.

Vind je ook dat deze wet moet worden aangenomen? Teken dan hier de petitie van Tony’s Chocolonely!

Kans om schendigen serieus aan te pakken!

Op 7 februari stemde de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel zorgplicht kinderarbeid. Kinderarbeid is één van de meest schrijnende en hardnekkigste misstanden in wereldwijde productieketens. Dit is de kans voor de Nederlandse overheid om te laten zien dat zij het aanpakken van kinderarbeid serieus neemt. Dit in aanvulling op alle vrijwillige initiatieven, omdat deze alléén onvoldoende zijn gebleken. Door deze wet worden bedrijven verplicht om kinderarbeid in hun productieketen op te sporen en aan te pakken. Iets dat al jaren wordt verwacht van bedrijven op grond van internationale richtlijnen waar ook de Nederlandse overheid zich aan gecommitteerd heeft. Het MVO Platform zette alle argumenten voor deze Wet op een rij.

Eén argument dat momenteel gebruikt wordt om tegen de wet te stemmen is dat de wet een te grote administratieve last zou zijn voor bedrijven. Maar een grote groep bedrijven laat weten juist voor de Wet zorgplicht kinderarbeid te zijn. Zij geven aan dat kinderarbeid nog niet serieus genoeg wordt genomen, ondanks de vrijwillige initiatieven en zelfregulering, en dat handhaving tekort schiet. Bedrijven als Heineken, Cargill Cocoa & Chocolate, Nestlé Nederland, Rabobank Nederland en Fairphone stuurden, samen met initiatiefnemer Tony’s Chocolonely, deze brief aan de Eerste Kamer.

Wat doet de Eerste Kamer?

Het wetsvoorstel ligt nu voor bij de Eerste Kamer. Op 19 december wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer behandeld en kort daarna zal zij over deze wet stemmen. Als alle partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, dat nu weer doen, dan zal de wet aangenomen worden.

Het MVO Platform roept de vertegenwoordigers in de Eerste Kamer op  om voor de Wet zorgplicht kinderarbeid te stemmen. Lees de brief hier.

(Afbeelding: Stop Kinderarbeid)