Overheidsbeleid MVO is te vrijblijvend volgens WRRFoto: WRR

Het rapport ‘Publieke zaken in de marktsamenleving’ van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) schenkt veel aandacht aan MVO en is kritisch over de rol die de overheid daarbij speelt.

Overheidsbeleid MVO is te vrijblijvend volgens WRRFoto: WRR

De WRR wijst op het risico dat MVO-initiatieven van bedrijven mogelijk van tijdelijke aard zijn. Een steviger overheidsbeleid zou een normatief kader moeten bieden dat MVO stimuleert en steviger verankert:  “Zonder zo’n kader verwordt mvo al snel tot lippendienst aan goede bedoelingen”.
De WRR kwalificeert het beleid van deze en de vorige regering als te afstandelijk. De nadruk op vrijwilligheid die de overheid legt, suggereert een beperkte relevantie terwijl de onderwerpen die in het geding zijn (mensenrechten, duurzaamheid en arbeidsomstandigheden) van groot belang zijn.
De WRR doet daarom suggesties voor steviger overheidsbeleid zoals:
-    Eisen stellen aan keurmerken en standaarden of zelf tot certificering overgaan.
-    Richtlijnen voor consumenteninformatie uitbreiden.
-    Stimuleren dat brancheorganisaties en productschappen meer publieke belangen behartigen.
-    Het steunen van NGO’s die als watchdog een belangrijke rol spelen.

Klik hier om het volledige rapport te bekijken.