Foto: GotCredit, Flickr

Op 26 maart heeft het MVO Platform onderstaande reactie ingediend voor de internetconsultatie Machtigingswet oprichting INVEST-NL.

Wereldwijde vraagstukken, gerelateerd aan voedsel, duurzaamheid, water, energie, klimaat, zijn onderwerpen die erg belangrijk zijn voor de leden van het MVO Platform. Wij zijn daarom ook positief over de aankondiging van het kabinet om middelen vrij te maken voor het oplossen van deze vraagstukken. Wel moeten hier heldere doelen voor worden geformuleerd en voorkomen worden dat goedbedoelde investeringen ongewenste negatieve impact hebben om mens of milieu. Het MVO Platform pleit hierin onder anderen voor het volgende:

  • Een heldere en transparante rol voor de Nederlandse overheid, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor INVEST-NL expliciet wordt belegd blijft bij de overheid.
  • Ambitieuse verwachtingen richting bedrijven door middel van MVO-voorwaarden op basis van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s.
  • Een integraal MVO-beleid voor INVEST-NL en alle dochterondernemingen waarbij aandacht wordt besteed aan alle maatschappelijke effecten en potentiele risico’s.
  • Rijksbreed MVO-beleid, waarbij overal dezelfde boodschap wordt uitgedragen.