Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Minister Kamp presenteerde het ‘Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ in antwoord op belemmeringen die veel MVO-initiatieven ondervinden, bijvoorbeeld op het gebied van mededinging. Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat de overheid een initiatief, bijvoorbeeld (een deel van) een convenant, tot algemene wettelijk regel maakt voor de hele sector. Dit kan diverse belemmeringen wegnemen.

Reactie MVO Platform consultatie Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Over dit wetwetsvoorstel loopt momenteel een consultatie. Het MVO Platform steunt de uitgangspunten van het wetsvoorstel, maar ziet twee noodzakelijke aanvullingen: de wet moet gelden voor álle MVO-initiatieven, dus ook voor sociale aspecten; en voorkomen moet worden dat de wet te lage standaards tot wettelijke norm uitroept. Daartoe moeten in de besluitvormingsprocedure waarborgen worden ingebouwd.