Op basis van het onderzoek ‘Strategies for Responsible Business Conduct’ van PwC doet het MVO Platform een aantal aanbevelingen voor het Nederlandse MVO-beleid. Hoewel de minister aangeeft te wachten op de evaluatie van het risicosectorenbeleid, kan het kabinet nu al stappen nemen om het MVO-beleid te verbeteren. Om een ‘doordachte mix’ van vrijwillige en bindende MVO-beleidsinstrumenten te realiseren dient Nederland due diligence-wetgeving te ontwikkelen. De overheid zou daarnaast opvolging moeten geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek, bijvoorbeeld door de OESO Due Diligence Guidance te integreren in het MVO-beleid.

Reactie MVO Platform op PwC-onderzoek 'Strategies for Responsible Business Conduct' (2126 downloads )