Het MVO Platform neemt deel aan de internetconsultatie over de implementatie van de EU-verordening tegen conflictmineralen. Daarin roepen we de Nederlandse overheid op om de Wet Uitvoering Verordening Conflictmineralen op enkele punten te verduidelijken: de bevoegdheden en controles van de toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook benadrukt het MVO Platform de noodzaak van transparantie over de bedrijven die aan deze wet moeten voldoen en het nemen van aanvullende maatregelen.