Nederland presenteerde in december 2013 het “nationaal actieplan mensenrechten en bedrijfsleven” om uitvoering te geven aan de VN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Van de uitvoering ervan zien we, een jaar later, weinig terug. Het plan verdient bovendien aanvulling als we het vergelijken met nadere aanbevelingen die de VN ontwikkelt. Het MVO Platform roept de Nederlandse overheid daarom op om het actieplan te versterken én om snel te komen tot ambitieuze uitvoering.