Het MVO Platform is voorstander van het verplichten van due diligence en ziet de Wet Uitvoering Verordening Conflictmineralen als goede en noodzakelijke stap om de problemen rond de winning, het transport en de handel in mineralen aan te pakken. Wel is het belangrijk dat de namen van de bedrijven die onder de Verordening vallen transparant zijn. Ook zou de toezichthouder publiekelijk moeten rapporteren over het toezicht op de naleving van de Verordening.