Wereldwijde Consumenten Actiedag, georganiseerd door Consumers International op 15 oktober 2008, staat dit jaar in het teken van duurzaam consumeren.

Consumenten willen weten wat ze kopen. Daarnaast stelt de overheid dat consumenten verantwoordelijk zijn voor producten die ze kopen en bedrijven met hun koopgedrag moeten sturen om goede praktijken te stimuleren. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid hebben consumenten betrouwbare informatie nodig. De WOK geeft hen het recht op betrouwbare informatie over de maatschappelijke aspecten van productie. Consumenten kunnen een steunbetuiging achterlaten voor de strijd van de Consumentenbond voor invoering van de WOK.

Eerlijk en duurzaam

De Consumentenbond heeft in 2002 de WOK opgesteld. Analoog aan de Wet openbaarheid van bestuur waarmee burgers de overheid kunnen dwingen bepaalde informatie te verschaffen. De WOK moet betrouwbare en verifieerbare informatie opleveren op basis waarvan producten met elkaar vergeleken kunnen worden. Consumenten kunnen zo hun wensen voor een eerlijke en duurzame samenleving inhoud geven. Wijwillenwok is een initiatief van MVO Platform, Consumentenbond en Fairfood.