Wij willen WOKFoto: MVO Platform

Consumenten kunnen op de website hun steunbetuiging achterlaten voor de strijd van de Consumentenbond voor de invoering van de Wet Openbaarheid productie en Ketens (WOK).

Wij willen WOKFoto: MVO Platform

Consumenten willen weten wat ze kopen. Daarnaast stelt de overheid dat
consumenten verantwoordelijk zijn voor producten die ze kopen en
bedrijven met hun koopgedrag moeten sturen om goede praktijken te
stimuleren. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid hebben
consumenten betrouwbare informatie nodig. De WOK geeft hen het recht op
betrouwbare informatie over de maatschappelijke aspecten van productie.

Eerlijk en duurzaam
De Consumentenbond heeft in 2002 de WOK opgesteld. Analoog aan de Wet
openbaarheid van bestuur waarmee burgers de overheid kunnen dwingen
bepaalde informatie te verschaffen. De WOK moet betrouwbare en
verifieerbare informatie opleveren op basis waarvan producten met
elkaar vergeleken kunnen worden. Consumenten kunnen zo hun wensen voor
een eerlijke en duurzame samenleving inhoud geven. Wijwillenwok is een
initiatief van MVO Platform, Consumentenbond en Fairfood.

De lancering van de website vond plaats tijdens het debat ‘Wie regelt de knopen van je regenjas’.