Na lang wachten publiceerde het kabinet afgelopen week het door KPMG opgestelde rapport over de Sector Risico Analyse. Er zijn dertien bedrijfssectoren met de hoogste MVO-risicos geïdentificeerd waarmee minister Ploumen en minister Kamp de komende periode het gesprek gaan starten. Via convenanten wil het kabinet bedrijven “vrijwillig verplichten” om risicos en misstanden in hun productieketens aan te pakken.

Het MVO Platform waardeert het dat de overheid risicos in de productieketens van Nederlandse bedrijven erkent en met een aanpak komt om met sectoren afspraken te maken. Maar pleit voor het versterken van het risicosectorenbeleid op een aantal cruciale punten. Lees onze eerste reactie op het KPMG-rapport.