De inzet van MVO-convenanten als beleidsinstrument voor maatschappelijk verantwoorde handelsketens is hoopvol en kansrijk. In deze brief doet MVO Platform  aanbevelingen met betrekking tot voorwaarden waaraan een MVO-convenant dient te voldoen om effectief te zijn. Hopelijk neemt de minister onze suggesties mee in het vervolgtraject van de Sector Risico Analyse.