Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Herman van Gelderen

In reactie op de beleidsnota “Investeren in perspectief” van minister Kaag vraagt het MVO Platform zich af in hoeverre de uitvoering van de MVO-normen nog een beleidsdoel blijft. Het blijkt niet uit deze nota: enkele bestaande MVO-instrumenten worden weliswaar voortgezet, maar vernieuwing of aanscherping van beleid zijn niet aan de orde. Dat zou wel moeten! Onder meer omdat de grote handelsambities een risico vormen op betrokkenheid bij schendingen en omdat de uitvoering van de MVO-normen de belangrijkste bijdrage is die bedrijven kunnen leveren aan de SDG’s .

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Herman van Gelderen