Op 6 maart zal de Tweede Kamer debatteren over “IMVO”. Het MVO Platform zond de Kamerleden daarom uitgebreide informatie over voortgang en resultaten van de IMVO-convenanten.

Over de voortgang is het beeld dat het overgrote deel van de bedrijven in de risicosectoren (nog) niet meedoet:

  • In acht van de dertien risicosectoren heeft geen enkel bedrijf zich gecommitteerd.
  • In drie risicosectoren zijn convenanten afgesloten waarbij minder dan 1% van de bedrijven betrokken is.
  • Slechts in twee van de dertien sectoren, nl, Kleding & Textiel en de Financiële sector zijn convenanten waaraan een substantieel deel van de bedrijven meedoet.

Er is vooralsnog weinig onderzoek gedaan naar de resultaten van de convenanten. Het is belangrijk dat er onderzoek komt en dat zich dat toespitst op de vraag of de convenanten eraan bijdragen dat meer bedrijven de OESO-richtlijnen naleven.

Hoewel er veel te zeggen is over de IMVO-convenanten zou MVO-beleid meer moeten behelzen dan de IMVO-convenanten alleen. Ook wetgeving is nodig in aanvulling op zelfreguleringsinstrumenten.