Voorbereidend op het Algemeen Overleg over duurzaam inkopen dat op 5 maart 2008 plaatsvond
in de Tweede Kamer stuurde de werkgroep een brief naar de leden van de vaste kamercommissie voor VROM.