Het MVO Platform stuurde naar aanleiding van het rapport Goed voorbeeld doet volgen? Onderzoek naar aandacht voor verantwoorde waardeketens in overheidsaanbestedingen een brief aan de Tweede Kamer over het beleid voor verantwoord inkopen en de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). In de brief vraagt het MVO Platform de Tweede Kamer aan te dringen op het  verplicht toepassen van de ISV in alle aanbestedingen van de Rijksoverheid in hoogrisicosectoren en in het gehele aanbestedingsproces, inclusief selectie en gunning. Ook is het belangrijk dat de Rijksoverheid het goede voorbeeld geeft, bijvoorbeeld door met alle ministeries en uitvoeringsorganisaties het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) te ondertekenen. Steun voor inkopers bij het toepassen van de voorwaarden voor verantwoord inkopen is essentieel en dient structureel beschikbaar te zijn.