Op 1 november bespreekt uw Commissie met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu het
Advies Duurzaam Inkopen opgesteld door VNO NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, Nevi en de
Groene Zaak.
Met het oog op dit overleg doen wij u hierbij onze opmerkingen over het programma duurzaam
inkopen van de Nederlandse overheid toekomen.