Het MVO Platform vindt het belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van het MVO-beleid van de overheid. Nederlandse bedrijven moeten volgens de Nederlandse overheid voldoen aan de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Dit betekent onder meer dat zij ‘due diligence’ moeten toepassen.

Binnenkort start de Nederlandse overheid een evaluatie van het IMVO-beleid. Het MVO Platform heeft kanttekeningen bij de aanpak van deze evaluatie. Deze evaluatie richt zich namelijk niet in eerste instantie op de vraag of de navolging van de MVO-richtlijnen door Nederlandse en in Nederland gevestigde bedrijven is verbeterd, maar vooral op veldonderzoek in 4 landen in het Zuiden.

Het MVO Platform stuurde een brief aan het IOB met haar kanttekeningen bij de evaluatie.