Nederland heeft zich gecommitteerd om de UN Guiding Principles on Business and Human rights (UNGP) uit te voeren. De UNGP stellen dat overheden via het inkoopbeleid hun invloed moeten aanwenden ter verbetering van mensenrechten in internationale toeleveringsketens. Minister Ploumen stelde in 2013 dat alle bedrijven die leveren aan de overheid, moeten voldoen aan de UNGP. Het MVO Platform is van mening dat de Nederlandse overheid meer kan en moet doen om dit te bewerkstelligen. In verband met het Algemeen Overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk op 3 juni 2015 doet het MVO Platform een aantal aanbevelingen rond de Sociale Voorwaarden bij Rijksinkoop.