Op 25 februari spreekt de Tweede Kamer over de sectorrisicoanalyse en IMVO-convenanten.
Het MVO Platform doet aanbevelingen voor het beleid op vier gebieden:
  1. Vul het beleid aan met een aanpak van onwillige bedrijven;
  2. Hanteer minimumcriteria voor proces en inhoud van een MVO-convenant (zoals in het SER-advies);
  3. Focus op de meest ernstige risicos;  
  4. Garandeer zinvolle stakeholderbetrokkenheid.