Voorstellen van het MVO Platform over risicosectoren, MVO-diplomatie, MVO voorwaarden bij overheidssteun en in het bijzonder het revolverend fonds, de positie van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen en transparantie.