Veel leden van het MVO Platform zijn intensief betrokken bij het beleid rond risicosectoren (IMVO-convenanten). De uitvoering in de praktijk leidt tot toenemende twijfel of het beleid daadwerkelijk zal bijdragen aan het verminderen van schendingen. Het MVO Platform doet in deze brief enkele beleidsaanbevelingen waarmee het structureel voorkomen en verminderen van schendingen weer nadrukkelijker op de voorgrond moet komen.