Laat alle grote bedrijven rapporteren over MVO

Nederland implementeert op dit moment de EU-richtlijn voor bekendmaking van niet-financiële informatie. Een kleine groep bedrijven moet voortaan een MVO-rapportage opleveren, inclusief informatie over het toepassen van due diligence.

Laat alle grote bedrijven rapporteren over MVO

Deze bedrijven moeten jaarlijks een verslag publiceren over milieu, sociaal beleid, mensenrechten en de bestrijding van corruptie. Op al deze terreinen zal het bedrijf moeten rapporteren over het beleid, het resultaat ervan en de risico’s. Daarvoor is nog wel een wijziging van de bestaande jaarrekeningenwet nodig, daartoe doet het kabinet nu een voorstel.

Veel bedrijven vallen buiten de wet

Helaas kiest Nederland ervoor dat straks maar weinig Nederlandse bedrijven dienen te rapporteren. Met het huidige voorstel vallen slechts 120 bedrijven onder de wet (beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers). Honderden grote bedrijven zullen niet transparant zijn over hun MVO-beleid, waaronder veel bedrijven die toeleveringsketens hebben waarin grote risico’s zijn op negatieve maatschappelijke impact. De Transparantiebenchmark 2015, een vrijwillig initiatief, laat zien dat bedrijven via wetgeving aangezet moeten worden tot transparantie. Opnieuw scoort bijna de helft van de onderzochte bedrijven nul punten.

Voorstel MVO Platform

Het kabinet heeft besloten tot een één-op-één vertaling van de EU-richtlijn, dus zonder nationale toevoegingen of aanpassingen. Het MVO Platform vindt dat een gemiste kans en doet een aantal voorstellen voor versteviging. Het MVO Platform is van mening dat duidelijke en volledige informatie over de risico’s en impact van bedrijfsactiviteiten van groot belang is voor een brede groep belanghebbenden. Wilt u weten waarom? Lees meer in ons visiestuk.

Neem ook deel aan de consultatie

Ga naar Overheid.nl om te reageren op de consultatie.

Foto credits: MVO Nederland (via Flickr Creative Commons)