Op 3 juni spreekt de Tweede Kamer over de toepassing van MVO-voorwaarden bij Rijksinkoop. De UNGP stellen dat overheden via het inkoopbeleid hun invloed moeten aanwenden ter verbetering van mensenrechten in internationale toeleveringsketens. Het MVO Platform is van mening dat Nederland meer kan en moet doen om dit te bewerkstelligen.

In verband met het Algemeen Overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk op 3 juni 2015 doet het MVO Platform een aantal aanbevelingen rond de Sociale Voorwaarden bij Rijksinkoop. Lees meer in de bijlage.