In het vandaag gepubliceerde regeerakkoord kondigen de coalitiepartijen ChristenUnie, D66, CDA en VVD de invoering van wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland aan. Dit betekent dat het kabinet misstanden in wereldwijde waardeketens van bedrijven, zoals de schending van vakbondsrechten, milieuvervuiling en kinderarbeid, niet langer tolereert. Het MVO Platform is verheugd met dit nieuws en hoopt dat het nieuwe kabinet het wetsvoorstel op korte termijn naar de Kamer stuurt.

Belangrijke bevestiging

Het coalitieakkoord schrijft het volgende: “Nederland bevordert in de EU de internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen wetgeving (IMVO) en voert nationale IMVO-wetgeving in die rekening houdt met een gelijk speelveld met de omringende landen en implementatie van mogelijke EU-regelgeving.” Twee weken geleden kondigde minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel Tom de Bruijn al aan dat het ministerie een wetsvoorstel voor duurzaam en verantwoord ondernemen gaat ontwikkelen, omdat het voorstel van de Europese Commissie voor onbepaalde tijd is vertraagd en het kabinet niet langer wil wachten met de uitwerking van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid.

Het MVO Platform, het netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, is verheugd dat het nieuwe kabinet aan de slag gaat met de invoering van wetgeving voor verantwoord ondernemen. Manon Wolfkamp (MVO Platform): “Nederland laat zien echt een einde te willen maken aan misstanden in wereldwijde ketens. De coalitiepartijen hebben goed geluisterd naar de stem van een grote groep maatschappelijke organisaties, vakbonden, progressieve bedrijven, wetenschappers en ruim veertigduizend Nederlanders die de petitie ondertekenden.”

Bouwstenen kabinet zijn belangrijke basis

Het wetsvoorstel kan snel klaar zijn. De minister gaf twee weken geleden tijdens het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen aan dat het ministerie de voorgenomen wetgeving zal baseren op de eerder door het kabinet opgestelde “bouwstenen” voor wetgeving. Ook is eerder dit jaar al een gedetailleerd uitgewerkt en onderbouwd wetsvoorstel voor Verantwoord en Duurzaam Ondernemen ingediend in de Tweede Kamer. Het is belangrijk dat het wetsvoorstel hier op voortbouwt en dat de OESO-richtlijnen de norm zijn. Verwijzen naar het “gelijk speelveld” mag geen excuus zijn voor de invoering van zwakke, tandeloze wetgeving.

Wetgeving is noodzakelijk

Het MVO Platform pleit al sinds de oprichting in 2001 voor een verplichting voor bedrijven om misstanden in hun ketens aan te pakken. Onderzoek en beleidsevaluaties hebben inmiddels uitgewezen dat vrijwillige beleidsmaatregelen alleen onvoldoende zijn om bedrijven aan te zetten tot verantwoord ondernemen en dat een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Neem voor vragen contact op met Manon Wolfkamp (MVO Platform): [email protected]  / 06-44559610