Foto: Pixabay, Klimkin

Met goed inkoopbeleid kan de overheid een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van verantwoorde en duurzame productieketens wereldwijd. De overheid heeft zich hieraan gecommitteerd, maar heeft nog grote stappen te zetten in de uitvoering. Het MVO Platform doet in dit visiestuk zes concrete aanbevelingen voor een sterk inkoopbeleid, dat daadwerkelijk bijdraagt aan de ambities en verplichtingen van de Nederlandse overheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Foto: Pixabay, Klimkin