Zo’n 80 procent van de Nederlandse burgers wil dat er strenge wetgeving komt die bedrijven verplicht mensenrechtenschendingen en milieuschade in het buitenland te voorkomen. Ook moeten mensen die slachtoffer zijn van dergelijke misstanden bedrijven aansprakelijk kunnen stellen voor dergelijke misstanden, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde enquête, uitgevoerd door opiniepeiler YouGov.

De resultaten komen op een belangrijk moment: dit najaar presenteert het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken de langverwachte bouwstenen voor wetgeving voor gepaste zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten en milieu. Het MVO Platform pleit voor de invoering van ambitieuze wetgeving in Nederland, waarmee alle bedrijven worden verplicht mensenrechtenschendingen en milieuschade in hun ketens te voorkomen.

Uit de enquête blijkt dat:

– 85% van de Nederlandse burgers het ermee eens is dat bedrijven wettelijk moeten worden verplicht om te voorkomen dat zij betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten, zoals dwangarbeid of landroof

– 83% van de Nederlandse burgers het ermee eens is dat bedrijven wettelijk moeten worden verplicht te voorkomen dat zij bijdragen aan milieuschade buiten de EU, zoals luchtverontreiniging of verlies van biodiversiteit

– 82% het ermee eens is dat bedrijven die waar dan ook ter wereld mensenrechtenschendingen en milieumisdrijven veroorzaken of daaraan bijdragen, wettelijk aansprakelijk moeten worden gesteld

– Op basis van specifieke voorbeelden van milieu- en mensenrechtenschendingen buiten de EU, is 80% het ermee eens dat slachtoffers de verantwoordelijke bedrijven in het land van vestiging voor de rechter moeten kunnen brengen

De enquête Alle cijfers zijn afkomstig van YouGov Plc, tenzij anders vermeld.  De totale steekproefomvang was 16.906 volwassenen. De enquête is tussen 14 en 29 september 2021 online uitgevoerd in Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Slovenië en Spanje. De cijfers zijn gewogen en representatief voor alle Oostenrijkse, Belgische, Tsjechische, Franse, Duitse, Ierse, Nederlandse, Sloveense en Spaanse volwassenen (18 jaar en ouder). In Nederland namen 2.009 mensen deel. is gehouden in negen EU-landen, waaronder Nederland, Spanje, Duitsland en Slovenië. Ook in andere EU-landen was de steun voor wetgeving voor verantwoord ondernemen groot: gemiddeld steunde ruim 80 procent burgers de invoering van dergelijke regels. Naast het Nederlandse kabinet heeft de Europese Commissie toegezegd voor het einde van het jaar met een voorstel voor Europese regels voor verantwoord ondernemen te komen.