Foto: MVO Platform

Dit overzicht toont de voortgang van de IMVO-convenantsprocessen in de dertien risicosectoren uit de MVO Sector Risico Analyse van KPMG (2014). Waar mogelijk wordt een inschatting van de (potentiële) marktdekking van de convenanten gegeven. Het MVO Platform publiceerde vergelijkbare overzichten in 2016 en februari 2018.

Foto: MVO Platform