Tien jaar geleden publiceerde een grote groep maatschappelijke organisaties het manifest: “Profijt van Principes”. In het debat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen ontbrak destijds grotendeels de rol van de overheid. Profijt van Principes benoemde als belangrijkste functies voor de overheid: wet- en regelgever, marktpartij en voorbeeldconsument, en facilitator.
Gedurende de afgelopen tien jaar zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van overheidsbeleid voor MVO, vooral vanuit de rol als facilitator en voorbeeldconsument. Maar is dat voldoende? Uit ontwikkelingslanden blijven verhalen komen over schendingen waarbij Nederlandse bedrijven, of bedrijven die hier producten op de markt brengen, zijn betrokken.
In dit document beschrijft het MVO Platform wat zij van de Nederlandse overheid verwacht op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.