Minister Ploumen stuurde een Kamerbrief over de markteffecten van herkomsttransparantie in steenkool. De minister onderzocht of de Europese kartel- en mededingingswetgeving transparantie over de herkomst van steenkool in de weg staat. Bedrijven en adviseurs wezen namelijk op mogelijke juridische obstakels voor transparantie.

Ook SOMO onderzocht de juridische grenzen en constateert dat de Europese wetgeving voldoende ruimte biedt voor ketentransparantie.

Het MVO Platform roept de minister op om de ruimte te zoeken, in plaats van mee te gaan in mogelijke belemmeringen. Energie is een risicosector en transparantie over de herkomst van steenkool is essentieel. Hetzelfde geldt voor de toeleveringsketen in andere risicosectoren.