Foto: Kchung

Op welke aspecten dienen de convenanten (binnen het bredere IMVO-risicosectorenbeleid) beoordeeld te worden in de evaluatie die in het najaar van 2019 van start gaat? Het MVO Platform pleit ervoor dat deze evaluatie zich richt op de mate waarin de IMVO-convenanten hebben bijgedragen aan de naleving van de OESO-richtlijnen door bedrijven die in Nederland actief zijn in de risicosectoren. Daartoe zou de evaluatie de dekking van de convenanten in de risicosectoren, het aantal bedrijven dat zich via een convenant heeft gecommitteerd aan due diligence en de concrete uitvoering van due diligence door bedrijven moeten onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk dat de evaluatie bekijkt welke rol de overheid heeft gespeeld in de totstandkoming en uitvoering van de convenanten en in hoeverre er door uitvoering van de (langstlopende) convenanten substantiƫle stappen van verbetering zijn gezet voor groepen die negatieve effecten ervaren.

Foto: Kchung