De Tweede Kamer spreekt weliswaar regelmatig over MVO-onderwerpen, maar er is al enkele jaren geen voortgangsrapportage van het gehele MVO-beleid ontvangen en besproken in de Tweede Kamer. Het MVO Platform vraagt de Kamerleden daarom om bij het Kabinet navraag te doen naar de voortgang van het volledige MVO-beleid.