Foto: Kchung

Het MVO Platform pleit voor de invoering van brede due diligence-wetgeving in Nederland. In dit document wordt een aantal vragen over dit voorstel beantwoord, bijvoorbeeld over wat dit betekent voor het mkb, hoe de kwaliteit van due diligence geborgd wordt en wat de kosten van due diligence zijn.

Foto: Kchung