Foto: MVO Platform

Op 20 maart 2018 heeft het MVO Platform onderstaande antwoorden ingediend voor de internetconsultatie ‘Vernieuwd Beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’. Deze consultatie dient als input voor de nieuwe beleidsnota van minister Kaag. Het MVO Platform vraagt hierin onder anderen aandacht voor:

Foto: MVO Platform
  • het grondig uitvoeren van due diligence door bedrijven, waarmee mogelijke risico’s op conflict en mensenrechtenschendingen worden opgespoord en aangepakt
  • belang van fatsoenlijk werk met toekomstperspectief bij het creeeren van werkgelegenheid
  • stellen van MVO-voorwaarden op basis van de OESO-richtlijnen en UNGP’s bij het ondersteunen van bedrijfsleven in het algemeen en ook in de aanpak van het klimaatprobleem
  • het vermijden van mensenrechtenschendingen en milieuschade als belangrijkste bijdrage aan de SDG’s
  • een coherentie boodschap naar het bedrijfsleven