Bedrijfsleven en mensenrechten: goede intenties maar nog veel te doenFoto: MVO Platform

Op 11 mei vond de conferentie ‘EU Roadmap for Business and Human Rights’ plaats. Centraal stond de vraag hoe ver we zijn met de implementatie van de UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGP).

Bedrijfsleven en mensenrechten: goede intenties maar nog veel te doenFoto: MVO Platform

Tomaten in onze supermarkten zijn gekweekt door Marokkaanse arbeiders die worden onderbetaald en geen vakbonden mogen oprichten.

Roemeense arbeiders bouwen de bruggen in Nederland. Zij worden gedwongen tot extreem overwerk en als ze dat weigeren kunnen ze gaan.

In Honduras wordt een stuwdam gebouwd, met Nederlands ontwikkelingsgeld. De dam tast het leefgebied aan van de inheemse bevolking. Als zij in opstand komen moeten ze dat met de dood bekopen.

Vijf jaar geleden nam de VN unaniem richtlijnen aan om dergelijke bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen te voorkomen: de UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGP).

Tijdens de conferentie EU roadmap for business and human rights op 11 mei kwamen experts, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden uit Europa en uit zuidelijke productie-landen, vertegenwoordigers van Europese lidstaten en van de Europese Commissie bij elkaar om te bezien hoe ver we zijn gekomen.

Geconstateerd werd dat weliswaar stappen zijn gezet, maar dat de naleving achterblijft en vooral dat het voor de slachtoffers nog te weinig oplevert.

De organisatoren van de conferentie kwamen gezamenlijk tot conclusies en aanbevelingen ver de wijze waarop de EU en de lidstaten de aanpak van schendingen kan verbeteren.

Meer informatie