Foto: Angeline Swinkels

Nu Mariëtte Hamer is aangesteld als informateur, stuurt het MVO Platform een brief met het verzoek om de invoering van Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen op te nemen in het regeerakkoord.

Foto: Angeline Swinkels

In de brief wordt niet alleen de noodzaak en het momentum voor wetgeving benadrukt, maar ook de steeds groter groeiende groep van bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden die oproepen tot deze wet.

Daarnaast pleit het MVO Platform er voor om Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij één ministerie te houden.