In november 2015 vindt in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling BuHa-OS plaats. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is weliswaar onderdeel van de plannen maar lijkt van ondergeschikt belang in de doelstelling van het beleid. Het MVO Platform wijst er in bijgaande brief op dat aandacht voor MVO juist een groeiende noodzaak is, bijvoorbeeld vanwege de toegenomen aandacht voor handelsbevordering en een grotere rol van de private sector in ontwikkelingssamenwerking.