Een jaar geleden richtte het MVO Platform zich - samen met een brede coalitie van organisaties en bedrijven - tot Minister Kamp met de oproep om mededingingsbelemmeringen weg te nemen voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een jaar later blijken de toezeggingen van Minister Kamp nog niet gerealiseerd. Deze brief - voor het AO over Marktwerking en Mededinging van 30 juni 2016 vraagt de Kamerleden om de Minister tot spoed te manen.