De Nederlandse Corporate Governance Code is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven met onder meer als doel verbeterde transparantie en verantwoording. Deze Code wordt momenteel herzien en hierover vindt een publieke consultatie plaats. Het MVO Platform constateert dat de voorgestelde herziening te weinig wordt aangegrepen om de Code in lijn te brengen met de geldende MVO-richtlijnen.