Foto: Pixabay, Klimkin

Het MVO Platform signaleert dat de Kamerbrief ‘Internationaal Financieren in Perspectief’ duidelijkheid schept over de MVO-voorwaarden voor het internationale bedrijfsleveninstrumentarium. Wel is duidelijkheid nodig over hoe de overheid de MVO-voorwaarden in de praktijk brengt. Het kabinet dient duidelijk te maken op welke manier de naleving van de OESO-richtlijnen door bedrijven wordt getoetst en hoe de OESO Due Diligence Guidance daarbij wordt gebruikt. MVO-voorwaarden dienen zich te richten op zowel de uitvoering van due diligence over de gehele bedrijfsvoering als op projectniveau. Recente voorbeelden van Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij corruptie, landrechtenschendingen en ontbossing terwijl zij steun ontvingen van de Nederlandse overheid onderstrepen opnieuw het belang van MVO in het beleid voor handelsbevordering.

Foto: Pixabay, Klimkin