Rond 17 november vindt de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking plaats in de Tweede Kamer.  Het kabinet beoogt de handelsagenda en ontwikkelingsdoelen te verbinden. Internationaal MVO-beleid kan de verbinding tussen beide beleidsterreinen versterken. Echter, in de begroting van BuHa-Os blijkt daar weinig van. Handelsbevordering en steun aan bedrijven staan voorop, MVO-beleid is nauwelijks terug te vinden in het budget en concrete doelstellingen ontbreken totaal.
Het MVO Platform wil meer duidelijkheid over de voortgang op drie terreinen: de implementatie van de UNGP, de Sector Risico Analyse en convenanten, MVO-beleid bij overheidssteun aan bedrijven.